Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 4000 ΑΤΟΜΩΝ !! (Μια μεγάλη επιτυχία πριν 46 χρόνια).


Την παρελθούσαν Κυριακήν εις Αράχωβαν


ΕΠΑΙΧΘΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟ
ΕΡΓΟΝ “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ” ΥΠΟ ΜΑΘΗΤΑΣ


Παρουσία 4.000 θεατών


ΑΡΑΧΩΒΑ (Του ανταποκριτού μας). – Μεγάλην επιτυχίαν είχε το ανέβασμα ενταύθα επί σκηνής της τραγωδίας του Ευριπίδου "Ιφιγένεια εν Ταύροις". Πρωτοφανής υπήρξε εις τα χρονικά της Αραχώβης η προσέλευσις θεατών οι οποίοι κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς ανήρχοντο εις 4.000 περίπου, κατακλύσαντες κάθε σημείον του πέριξ του Γυμνασίου χώρου. Ακόμη περισσοτέραν επιτυχίαν είχε το παίξιμο του έργου από τους μαθητάς και τας μαθητρίας, οι οποίοι απεδείχθησαν τέλειοι ηθοποιοί και μάλιστα δι’ εν έργον, τόσο δύσκολο και βαρύ, όπως είναι αι τραγωδίες του Ευριπίδου. 

Οι 4.000 θεαταί τους κατεχειροκρότησαν επανειλημμένως, κατανθουσιασθέντες από το τέλειο παίξιμο. Η πρωταγωνίστρια του έργου Ευμορφία Δασαργύρη ενεσάρκωσε εις την εντέλεια την Ιφιγένεια αποσπάσασα τα περισσότερα χειροκροτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου