Κυριακή 20 Απριλίου 2014

Νέο βίντεο-«Η Αράχωβα στον εθνογραφικό φακό, 1986-1992»

Roland Moore

«Η Αράχωβα στον εθνογραφικό φακό, 1986-1992»
Φωτογραφική καταγραφή με τη ματιά ενός ανθρωπολόγου
Η έκθεση βασίζεται σε εθνογραφικού περιεχομένου φωτογραφικό υλικό που συνέλεξε ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνάς του στην Αράχωβα κατά τα έτη 1986-1992. Η ίδια έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με τον τίτλο "Ethnography through Photography in Central Greece" στο Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology, στο Berkeley των ΗΠΑ, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 1993.

Φωτογραφίες: Roland Moore

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος (Άλμπουμ: Η Ελλάδα της Μελίνας)
Τίτλος : Αναμνήσεις 

Υλοποίηση video για το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας 
Κατερίνα Κομνά

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις φωτογραφικές στιγμές από τον Ronald :

Το Μουσείο Αράχωβας διατηρεί αυτή τη σελίδα για ενημέρωση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους, αναφορές, φωτογραφικό υλικό ή μουσική που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο "Μουσείο Αράχωβας" . Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και πληρέστερης ενημέρωσης. 

Roland Moore

"Arachova in ethnographic lens, 1986-1992"
Photographic record with a look anthropologist

The report is based on ethnographic photographs collected by the researcher during the fieldwork in Arachova during the years 1986-1992. The same report was presented the first time under the title "Ethnography through Photography in Central Greece" in the Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology, Berkeley in the U.S. during September - December 1993.

Photos: Roland Moore

Music: Stavros Xarhakos (Album: Melina's Greece)
Title: Memories 

Powered video for the Ethnographic Museum of Arachova
Katerina Komna

The "Arachovamuseum" maintains this page for information, education and communication. You can include links, references, photographs or music that belong to others, the control of which does not belong to "Arachovamuseum". Such links are provided for convenience and comprehensive information.


Με την βοήθεια της Κατερίνας Κομνά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου